Czy fundusze inwestycyjne podbiją serca Polaków?

Polacy wciąż zdają się bać ryzyka towarzyszącego lokowaniu nadwyżek finansowych w obligacjach, giełdzie czy walutach. Czy fundusze inwestycyjne mają szansę to zmienić?

Czy fundusze inwestycyjne podbiją serca Polaków?
Inwestujemy czy jedynie oszczędzamy?

Deutsche Bank, chcąc przygotować ofertę funduszy inwestycyjnych najbardziej dostosowaną do potrzeb Polaków, przeprowadził analizę naszych zachowań oszczędnościowych mających na celu pomnażanie majątku. 

Z raportu wynika, że Polacy najchętniej inwestują w nieruchomości, choć specjalistom nie udało się stwierdzić, czy w większości przypadków jest to posiadany przez nas dom lub mieszkanie czy nieruchomość inwestycyjna. 

Mniejszym zainteresowaniem Polaków cieszą się takie formy lokowania nadwyżek finansowych jak gra na giełdzie, waluty, fundusze inwestycyjne czy obligacje. Takie rozwiązania nadal wydają się nam wciąż ryzykowne i nieodporne na kryzysy gospodarcze. 

Polacy zarzekają się, że znają fundusze inwestycyjne i uważają je za godne zaufania ze względu na możliwość oddania środków finansowych w ręce specjalistów. Jednak 80% z nas z nich nie korzysta, przetrzymując pieniądze na nieoprocentowanych rachunkach bieżących. 

Od inwestycji w fundusze powstrzymuje nas głównie towarzyszące procesowi ryzyko, niewielka wiedza o osiąganych przez nie wynikach i wysokie prowizje nabycia jednostek funduszu inwestycyjnego. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie