Środki z III filaru na finansowanie kredytowego wkładu własnego?

KNF przedstawiła ZBP pomysł finansowania wkładu własnego niezbędnego do zaciągnięcia kredytów hipotecznych z rachunków III filaru emerytalnego. 

Środki z III filaru na finansowanie kredytowego wkładu własnego?
Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła Związkowi Banków Polskich propozycję czerpania z III filaru emerytalnego funduszy na wkład własny umożliwiający zaciągnięcie kredytu hipotecznego. 

KNF chce w ten sposób nie tylko pobudzić akcje kredytowe na rynku, ale i zmotywować Polaków do oszczędzania na emeryturę we własnym zakresie. Projekt ma również na celu ułatwienie Polakom dostępu do drogich i długookresowych kredytów na zakup czy remont mieszkań lub domów - zgodnie z Rekomendacją S każdy, kto ubiegać się chce o bankowe dofinansowanie musi posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 10% kwoty kredytu (w 2017 będzie to już nie mniej niż 20%).  

Gromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych czy indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w ramach III filaru środki, jak dowodzi KNF, już teraz umożliwiłyby przyznanie kredytów o wysokości 25 miliardów złotych. 

Przedstawiciele Związku Banków Polskich twierdzą jednak, że większość osób posiadających pieniądze na rachunkach III filaru emerytalnego, nie potrzebują już kredytów na zaspokojenie swoich mieszkaniowych potrzeb, a w Polsce dużo lepiej sprawdziłaby się opcja długoterminowego oszczędzania z bonusami połączona ze zbieraniem funduszy na cele emerytalne.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie