Polscy inwestorzy szukają alternatywy dla lokat

Polscy inwestorzy szukają alternatywy dla lokat

Jak zwiększyć swoje oszczędności?

Coraz mniej osób wybiera lokaty jako sposób na powiększenie swoich oszczędzonych środków? Co wybrać w zamian?

Najnowsze prognozy rynkowe sugerują nie tylko dalszy spadek kosztu pieniądza w gospodarce, ale i stopniowe obniżanie oprocentowania lokat oraz jego utrzymywanie się na niskim poziomie przez co najmniej kolejne dwa lata.

Postępująca obniżka stóp procentowych sprawia, że polscy inwestorzy coraz intensywniej szukają alternatywy dla bankowych lokat. Wielu skupia uwagę na rynku nieruchomości, nabywając mieszkania z myślą o ich późniejszym wynajmie, na którym, zgodnie z analizami, zyskać można rocznie nawet 5% jego wartości netto.

Zysk przynosić też może nadal zakup amerykańskiej waluty, która według prognoz będzie ulegała dalszemu umocnieniu w stosunku do złotówki. Korzystną inwestycją może okazać się też, zgodnie ze wskazaniami indeksów odnotowujących zmiany cen na rynku, nabycie ziemi rolnej, tradycyjnych samochodów czy whiskey.

Alternatywą dla lokat mogą też być obligacje, szczególnie te emitowane przez firmy i oprocentowane na średnim poziomie 6,5% rocznie.