Kasy Stefczyka pod specjalnym nadzorem

Coraz większe restrykcje, nakładane na klientów banków, były przyczyną rozwoju takich instytucji jak kasy stefczyka. W Parlamencie trwa debata na temat rozszerzenia nadzoru KNF nad SKOKami. Co to dla nas oznacza? 

Kasy Stefczyka pod specjalnym nadzorem
Koniec autonomii Kas Stefczyka?

Co to są SKOKi?

 

Przypomnijmy, że kasy stefczyka to instytucje finansowe, które działają na podstawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Z tego względu kasa nie jest bankiem w rozumieniu prawa. Jest to instytucja, która udziela pożyczek oraz gromadzi oszczędności członków kasy, którzy są osobami fizycznymi. Kasy stefczyka nie mogą być mylone z tak zwaną instytucją parabankową, gdyż SKOKi posiadają własne regulacje prawne.

 

W Polsce kasy stefczyka rozpoczęły swoją działalność w 1993 roku. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe posiadają obecnie 2 mln 600 tys. klientów w naszym kraju i głównie z tego względu zdecydowano się na objęcie ich nadzorem. 

 

Nadzór Kas Stefczyka

 

Po objęciu SKOKów nadzorem KNF w październiku 2012 roku, trwa obecnie w Senacie debata na temat kolejnej nowelizacji ustawy o SKOKach. Główna zmiana ma dotyczyć objęcia kas oszczędnościowo-kredytowych systemem Bankowego Funduszu Kredytowego, do którego SKOK miałby corocznie wprowadzać obowiązkowe opłaty. 

 

Bankowy Fundusz zapewnia ochronę depozytów do 100 tys.euro w przypadku utraty płynności finansowej banku. Jeśli chodzi o SKOKi, posiadają one także zabezpieczenie do 100 tys. euro, lecz jest ono zapewniane przez ubezpieczenie, a nie przez Państwo.

 

Nowelizacja rozszerza obowiązek rezerw w Narodowym Banku Polskim. Ponadto wprowadza zmiany odnoszące się do sankcji karnych za przekazywanie fałszywych informacji do KNF czy BFG i umożliwia przejmowanie kas przez banki w przypadku kłopotów finansowych. Co więcej, kasy po uzyskaniu zezwolenia przez KNF będą mogły pośredniczyć w obrocie jednostek funduszy inwestycyjnych. Ponadto nowelizacja prowadza zmiany w strukturze funkcjonowania kas.

 

Największy spór w Parlamencie dotyczy stopnia kontroli, jaki powinna sprawować Komisja. Podczas debaty w Senacie można było usłyszeć głosy sprzeciwu wobec poszerzenia nadzoru, a jako główny powód podawano możliwość zahamowania rozwoju tego typu bankowości. 

 

Ponadto senator PiSu podczas debaty zapowiedział, że nowelizacja nie jest zgodna z konstytucją. Zwrócił uwagę na gospodarkę rynkową, w której ważnym elementem jest konkurencja. Z drugiej strony mówi się o konieczności zapewnienia gwarancji klientom kas i wskazuje się na powszechne problemy bankowe na świecie i obowiązek zapewnienia stabilności SKOKów przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Pojawia się pytanie, jak regulacje te wpłyną na kasy stefczyka i czy nadzór bankowy zakłóci autonomię kas. Może zamiast poszerzania nadzoru nad kasami stefczyka, Parlament powinien zająć się kontrolą i regulacją instytucji parabankowych, jaką był przykładowo Amber Gold?

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie