Kolejny SKOK upada. Kto za to zapłaci? Ty!

Każdorazowy upadek banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oznacza konieczność pobrania środków z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kto za to płaci?

Kolejny SKOK upada. Kto za to zapłaci? Ty!
KNF ma pełne ręce roboty

25 lutego 2016 Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność kolejnej kasy spółdzielczej - tym razem działającej w Warszawie SKOK Polska. Wniosek o upadłość został już złożony w sądzie. Głównym powodem podjęcia decyzji jest niewystarczająca ilość aktyw do zaspokojenia posiadanych przez SKOK zobowiązań. W dniu zawieszenia, warszawska kasa spółdzielcza posiadała 15,8 tysięcy członków z depozytami w wysokości 172,9 milionów złotych.

O problemach z wypłacalnością SKOK Polska KNF dowiedziała się w zeszłym roku. W lipcu ustanowiony został zarządca komisaryczny, który przeprowadził szczegółową analizę sytuacji finansowej kasy. Wobec borykającego się z ocenioną na głęboką niewypłacalność SKOKu Polska, podejmowane były kroki naprawcze, między innymi przejęcie kasy przez jeden z banków lub uzyskanie pomocy z Kasy Krajowej. Niestety po wyczerpaniu innych możliwości, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, zawieszenie działalności kasy okazało się jedynym rozwiązaniem.

Ogłoszenie upadłości SKOK Polska oznacza możliwość uruchomienia wypłat z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zdeponowanych kwot do równowartości 100 tysięcy euro. Na odzyskanie swoich pieniędzy mogą liczyć wszyscy członkowie, bez względu na ilość posiadanych rachunków. Gwarantowane środki wypłacone zostaną w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o upadłość kasy. 

Przypomnijmy jednak z jakich źródeł pochodzą środki w BFG, z którego zasobów przeznaczono już ponad 3,2 miliarda złotych na ratowanie SKOKów. Od października 2012 kiedy spółdzielcze kasy zostały objęte nadzorem KNF, pieniądze członków SKOKów zabezpieczone są ze środków BFG. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 4 kasy, w których ogłoszono upadłość, każdy z Polaków posiadający konto w polskim banku dołożył ok. 150 złotych z własnej kieszeni na rzecz odzyskania środków przez członków SKOK. Dodatkowo, polskie banki uratowały inne cztery kasy przejmując ich zobowiązania i klientów.

KNF zapewnia, iż bankowe wpłaty na rzecz BFG nie wzrosną do listopada tego roku, co oznacza brak podwyżek opłat pobieranych od klientów. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie