Kwota wolna od podatku niższa od minimum egzystencjalnego?

Może okazać się, że kwota wolna od podatku jest w naszym kraju mocno zaniżona.

Kwota wolna od podatku niższa od minimum egzystencjalnego?
Absurd w polskim prawie podatkowym?
  • kwota wolna od podatku
  • minimum egzystencjalne

Trybunał Konstytucyjny przyjrzy się ustawowej wysokości kwoty wolnej od podatku, wynoszącej w roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich, 3091 złotych

Najniżej w UE

Dochód na poziomie nie przekraczającym tej kwoty, chociaż nie zwalnia z obowiązku wypełnienia rocznego zeznania PIT, nie podlega opodatkowaniu. Obowiązująca w Polsce kwota wolna od podatku jest jednak najniższą wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, które stosują podobne do Polski przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Minimum egzystencjalne

Na wniosek Ireny Lipowicz, sprawującej funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał stwierdzi więc zgodność obowiązującej ustawy o kwocie wolnej od podatku z konstytucją. Wątpliwości wzbudza fakt, że wyznaczone polskim prawem minimum egzystencjalne oscyluje wokół sumy dwukrotnie wyższej niż kwota wolna od podatku, doprowadzając do absurdalnej sytuacji, w której osoba o dochodach niższych niż minimum pozwalające na przeżycie, zobowiązana jest jeszcze odprowadzać podatek dochodowy PIT. 

Może okazać się, że kwota wolna od podatku jest w naszym kraju mocno zaniżona.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie