Niski poziom ściągalności podatku VAT w Polsce

Nie opłacany VAT okazuje się sporym obciążeniem dla gospodarek europejskich, w tym Polski.

Niski poziom ściągalności podatku VAT w Polsce
Zaległy VAT obciążeniem budżetu krajowego

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że krajom UE nie udało się poprawić wyników ściągalności podatku VAT. Strata wpływów do państwowych budżetów wyniosła w 2013 roku ponad 168 miliardów euro, czyli więcej niż 15% możliwych do uzyskania z tytułu podatku VAT dochodów.

Chociaż w niektórych państwach członkowskich wynik ściągalności podatku poprawił się w porównaniu z rokiem 2012, średnią zaniża 11 krajów, które osiągnęły gorszy rezultat niż w poprzednich latach. Wśród tych państw członkowskich znalazła się między innymi Polska, w której luka ściągalności podatku VAT wyniosła 26,7%.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w Rumunii (luka na poziomie 41,1%), na Litwie (37,7%), na Słowacji (34,9%), w Grecji (34%), we Włoszech (33,6%) i na Łotwie (29,9%). Najlepszym wskaźnikiem ściągalności podatku VAT wykazały się Holandia, Szwecja i Finlandia, gdzie odsetek niewyegzekwowanych podatków wyniósł niewiele ponad 4%.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie