Nowe konkursy dla firm w 2016 roku

Resort rozwoju ma w planie przeznaczyć ponad sześć miliardów złotych na nowe konkursy dla firm oraz instytucji naukowych. Wszystko w ramach programu „Inteligentny Rozwój”.

Nowe konkursy dla firm w 2016 roku
Rządowy program „Inteligentny Rozwój”

Program „Inteligentny Rozwój” ma na celu wspieranie badań oraz rozwój i szeroko rozumiane innowacje. Jest to jeden z największych krajowych programów, które finansują badania w Unii Europejskiej. Ponad połowę środków planuje się poświęcić na projekty rozwojowo-badawcze firm.

W roku 2015 na rozwój średnich firm, które starały się o środki finansowe na badania przeznaczono rekordową sumę 1,6 miliarda złotych.

Ministerstwo podkreśla, że czas oceny złożonych wniosków jest bardziej atrakcyjny dla firm. Wynosi on 60 dni od końca danego miesiąca.

Przeprowadzone w ubiegłych latach konkursy pokazały, że pozytywnie rozpatrzono ponad 1,761 tysięcy wniosków, a wartość dofinansowania wyniosła 13,48 miliardów złotych.

Program „Inteligentny Rozwój” ma na swoim koncie dofinansowanie między innymi badania nad projektem pierwszej w UE sześcioosiowej lokomotywy eletrycznej, a także badania zajmujące się technologią monoklonoalną, terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju i inne.

W tym roku można spodziewać się około 24 konkursów w ramach programu. Będzie to świetna perspektywa dla firm i instytucji naukowych. Program ma na celu pobudzenie polskiej innowacyjności oraz promocję współpracy pomiędzy biznesem a światem nauki.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie