Nowe zasady dziedziczenia

Do Senatu skierowano właśnie nowelizację ustawy regulującej kwestię dziedziczenia spadków.

Nowe zasady dziedziczenia
Jak dziedziczony jest dług?

Sejm zaakceptował właśnie nowelizację ustawy dotyczącej dziedziczenia długów spadkowych, która trafi teraz do parlamentarnej Wyższej Izby. Założeniem wprowadzonych zmian ma być zniesienie praktyki dziedziczenia przez spadkobierców całości długu, o którym ten nie wiedział przed śmiercią krewnego.

Obowiazujące do tej pory przepisy nakładały na spadkobiercę nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie dziedziczone długi, niezależnie od ich wysokości, chyba że w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od momentu otrzymania spadku zrzekł się on wszelkich do niego praw.

Nowelizacja wprowadza zasadę dziedziczenia długów tylko do wysokości przejętego przez spadkobiercę majątku. Nadal możliwe będzie zrzeczenie się wszelkich praw do spadku lub przejęcie go na obowiązujących wcześniej zasadach poprzez złożenie specjalnego wniosku.

Zmiany zostały pozytywnie ocenione przez Krajową Radę Notarialną, wskazuje ona jednak na konieczność przeprowadzenia akcji informacyjnej zwiększającej świadomość spadkobierców co do przysługujących im praw i ograniczeń związanych z dziedziczeniem. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie