Nowym kierowcom podziękujemy

19 stycznia rozpoczęły się nowe egzaminy na prawo jazdy a z nimi pewne problemy, szczęgólnie dla osób chcących ten użyteczny dokument otrzymać, ponieważ w pierwszych dniach egzamin zdało jedynie garstka chętnych.

Nowym kierowcom podziękujemy
Zmiany w egzaminach komplikują zdobycie prawa jazdy

Mamy nową ustawę o kierujących pojazdami, mamy zatem kolejne nowe egzaminy na prawo jazdy, które przede wszystkim mają pomóc w poprawieniu jakości szkolenia nowych kierowców, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Założenia są jak najbardziej pozytywne i zgadzamy się z nimi w 100%. Na razie wszystko jednak wskazuje na to, że dzięki zmienionym przepisom liczba nowych kierowców zdecydowanie się…zmniejszy.

Największą różnicą pomiędzy aktualną i poprzednią formą egzaminu na prawo jazdy jest część teoretyczna. Dotychczasową pulę 500 pytań, które były wszystkim zainteresowanym udostępnione, zastąpiła powiększona baza danych, do której dostęp mają tylko twórcy oraz, oczywiście, ośrodki WORD. Każdy egzaminowany musi odpowiedzieć na 32 pytania, z których 20 jest z podstawowej wiedzy o ruchu drogowym a 12 związanych z konkretną kategorią prawa jazdy. Pytania posiadają różną punktację, ustaloną zgodnie ze znaczeniem dla bezpieczeństwa drogowego. I tak na możliwe 74 punkty, zdobyć należy…68, a wszystko w ciągu 25 minut

Jednak to nie wszystkie zmiany, których wprowadzenie ma również na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Zgodnie z powyższym, w dniu 19 stycznia pojawiły się dwie dodatkowe kategorie prawa jazdy, AM i A2 oraz nowe dokumenty w jednolitym unijnym wzorem, opatrzone administracyjnym okresem ważności. 

Wprowadzenie nowych przepisów rozpoczęło się od zamieszania w ośrodkach egzaminacyjnych. Część z nich została czasowo zamknięta w celu odpowiedniego przygotowania wszystkich procedur. Pierwsze dni nowych egzaminów nie napawały optymizmem z powodu bardzo niskiego procentu zdawalności. Jest zatem szansa na zwiększenia bezpieczeństwa na drogach…poprzez wyeliminowanie chętnych na nowych kierowców.