O szwajcarskim złocie i polskim kredycie hipotecznym

Politycy Szwajcarskiej Partii Ludowej chcą oparcia rezerw finansowych na złocie w przynajmniej 20%.

O szwajcarskim złocie i polskim kredycie hipotecznym
Czy Szwajcaria przyjmie kontrowersyjną ustawę?
  • waluta fiducjarna
  • rezerwy złota

Politykom konserwatywnej Szwajcarskiej Partii Ludowej udało się zebrać 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie w kraju referendum w sprawie zwiększenia oparcia rezerw finansowych na złocie

 

Inicjatywie Ratujmy Szwajcarskie Złoto ostro sprzeciwiają się zarówno władze wykonawcze, jak i parlament oraz Narodowy Bank Szwajcarii, twierdząc zgodnie, że zwiększone oparcie pieniądza na dobrach materialnych w imię ograniczenia zaufania do jego emitenta doprowadzi do znacznych utrudnień w polityce monetarnej

 

Część społeczeństwa popiera jednak pomysł, by do kraju sprowadzić szwajcarskie złoto ze Stanów Zjednoczonych oraz podnieść poziom rezerw pieniądza w złocie do przynajmniej 20% (z obecnych 8%). Eksperci twierdzą, że w przypadku przeforsowania wniosku głosami obywateli popierających incijatywę, zmienią się nie tylko ceny złota na świecie, ale również cały system walut fiducjarnych

 

Znaczne umocnienie szwajcarskiego franka, wynikające z jego oparcia na złocie, napawa z kolei niepokojem polskich kredytobiorców. Komisja Nadzoru Finansowego ma zbadać wpływ ewentualnego wzrostu cen franka na kredyty hipoteczne zaciągne w Polsce w szwajcarskiej walucie. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie