Obligacje Rodzina 500+ ?

Pieniądze wspomagające rodziny z dziećmi, otrzymywane w ramach programu Rodzina 500+, powinny być odkładane na przyszłe potrzeby - tak uważa rząd.

Obligacje Rodzina 500+ ?
Nowe pomysły rządowe na wsparcie rodzin

Prezes GPW Małgorzata Zaleska proponuje, by część pieniędzy z programu Rodzina 500+ wypłacana była rodzicom w postaci obligacji.

Dzięki temu zabiegowi opiekunom łatwiej byłoby odłożyć pieniądze na przyszłe wydatki związane z edukacją czy usamodzielnianiem się dorosłych już dzieci i zapobiec wydawaniu wszystkich otrzymywanych pieniędzy na bieżąco.

Prezes GPW uważa, że wdrożenie programu Rodzina 500+ i pierwsze wypłaty dla rodziców są dobrym momentem na przypomnieniem otrzymującym świadczenia zasadności oszczędzania na przyszłe potrzeby. Zgodnie z założeniami pomysłu część kwoty przekazywana rodzicom w postaci prostego instrumentu finansowego mogłaby podlegać natychmiastowemu upłynnieniu jeśli tylko rodzice uznaliby, że potrzebują całej kwoty na pokrycie bieżących wydatków.

Wydawanie prostych obligacji w ramach programu Rodzina 500+ mogłoby jednak pomóc rodzinom również w długoterminowym oszczędzaniu, pobudzając jednocześnie rynek kapitałowy i zwiększając jego płynność dzięki pojawieniu się i upłynnianiu nowych instrumentów finansowych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie