Obowiązki zimowego czasu pracy

Jakich podstawowych zasad muszą przestrzegać pracodawcy w trakcie zimniejszych miesięcy roku? Pracowniku, poznaj swoje prawa.

Obowiązki zimowego czasu pracy
Prawo pracy zimową porą

Zmiana czasu letniego na zimowy oznacza nowe obowiązki pracodawców względem zatrudnionych.

Oprócz standardowo przewidzianych w Kodeksie Pracy zaleceń, obowiązki czasu zimowego obejmują również zagwarantowanie pracownikom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz umożliwienie pracownikom fizycznym zjedzenia ciepłego posiłku.

Obowiązujące od 1 listopada zasady mówią o konieczności wydawania wykonującym prace fizyczne zatrudnionym odpowiedniego wyżywienia nie rzadziej niż co cztery godziny, zadbawszy o jego odpowiedni skład i wartość kaloryczną. Pracującym na zewnątrz musi być z kolei zapewniony dostęp do ogrzewanych pomieszczeń chroniących przed opadami. Temperatura w miejscu pracy nie może być natomiast niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Nieprzestrzeganie obowiązków względem pracowników może wiązać się z koniecznością zapłacenia kary grzywny wynoszącej nawet 30 tysięcy złotych.

Zatrudnieni mają również prawo odmówienia pracy w warunkach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, a więc również wtedy, gdy nie zostaną spełnione opisane wyżej warunki.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie