Ograniczenie w umowach o pracę na czas określony

Zgodnie z zapowiedziami maksymalny czas trwania umowy na czas określony ma zostać ograniczony do 36 miesięcy.

Ograniczenie w umowach o pracę na czas określony
Czy Sejm ograniczy czas trwania umów terminowych?
  • umowa o pracę
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę na czas określony

 

Obowiązujące prawo daje pracodawcy możliwość zatrudnienia w ramach umowy czasowej na dowolnie długi okres z zastrzeżeniem, że trzecia zawierana z tym samym pracownikiem umowa stanie się już tą na czas nieokreślony, o ile przerwa pomiędzy podpisywaniem kolejnych umów nie wyniesie więcej niż miesiąc. 

 

Rządowy resort chce poprawić sytuację legalności zatrudnienia w Polsce poprzez ograniczenie maksymalnego czasu trwania umowy na czas określony do 36 miesięcy. Ustalenie to jest próbą wypracowania kompromisu miedzy związkami zawodowymi postulującymi o ograniczenie czasu trwania tego typu umów do 18 miesięcy, a pracodawcami chcącymi, by wynosił on nawet 4 lata. 

 

Pod lupę trafić ma również projekt zmiany obowiązujących przepisów dotyczących okresu wypowiedzenia umów zawieranych na czas określony – zdaniem Ministerstwa powinien on wynosić tyle samo, ile w przypadku umowy bezterminowej. 

 

Planowane jest również wdrożenie przepisu zmuszającego do przedstawienia potencjalnemu pracownikowi wszystkich warunków umowy na piśmie przed rozpoczęciem przez niego pracy. Zgodnie z zapowiedziami projekty zmian trafić mają do Sejmu pod koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku. 

 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie