"Polacy z werwą" zwiększają potencjał Polski

Uczestnicy konkursu "Polacy z werwą" mają zauważalny wpływ na poprawę jakości życia w naszym kraju. Kto zwycięży w trzeciej edycji akcji? 

Kolejna akcja zachęcająca do działania!

Konkurs „Polacy z werwą” już po raz trzeci wyłoni najbardziej przedsiębiorczych młodych Polaków zaangażowanych w rozwój kraju i zwiększanie jego potencjału gospodarczego oraz artystycznego.

Laureaci otrzymają od organizatora, spółki PKN Orlen, 50 tysięcy złotych, które przeznaczyć będą mogli na dalsze prowadzenie swojej ścieżki zawodowej lub na cele charytatywne.

W konkursie „Polacy z werwą” startować można w siedmiu kategoriach, takich jak Nauka, Sport, Medycyna czy Innowacje w Biznesie. Najlepsi w swoich kategoriach wyłaniani są na drodze obrad zespołów jurorskich, po czym, przechodząc do kolejnego etapu, walczą o głosy publiczności. Każdy z nas może głosować na swoich faworytów na stronie internetowej Polacy z Werwą.

W trzecim etapie konkursu „Polacy z Werwą” to znów komisja złożona z przedstawicieli różnych dziedzin wybiera spośród 14 najlepszych osób tę, która w najpełniejszym wymiarze dba o ochronę zdrowia pacjentów, propaguje nowatorskie podejście gospodarowania zasobami naturalnymi czy daje szansę na podniesienie ekonomicznych i gospodarczych warunków życia w Polsce. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie