Polityka innowacyjna w Polsce na niskim poziomie

Polska gospodarka ma wiele jeszcze do zrobienia zanim osiągnie poziom technologiczny innych państw Europy. Czy jednak polska polityka innowacyjna jest tworzona we właściwy sposób?

Polityka innowacyjna w Polsce na niskim poziomie
Innowacyjność miarą wzrostu ekonomicznego

Polityka innowacyjna jest częścią polityki ekonomicznej, związanej z rozwojem, i ma na celu pobudzenie zatrudnienia oraz wykorzystanie innowacji jako środka prowadzącego do wzrostu gospodarczego. Ponadto polityka innowacyjna wykorzystuje technikę i technologię w celu stworzenia społeczeństwa informacyjnego. Innowacyjność może także dotyczyć procesów czy innych zjawisk psychologicznych lub organizacyjnych.

 

Polityka innowacyjna w Polsce powinna być priorytetm rządu, aby nasz kraj mógł konkurować z innymi gospodarkami świata i Europy. W Polsce politykę innowacyjną na poziomie krajowym tworzą Ministerstwo Gospodarki,  Ministerstwo Nauki , Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Bank Gospodarstwa Krajowego. Na poziomie regionalnym istnieje szereg programów operacyjnych wspierających innowacje w Polsce. Środki na innowacje w dużej mierze pochodzą z funduszy unijnych i programów takich jak Kapitał Ludzki czy Innowacyjna Gospodarka.

 

Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej jest zróżnicowana. Według szacunków, największy odsetek wydatków w odniesieniu do PKB jest przeznaczonych na innowacje w Finlandii, gdzie na przeznacza się na nie niemal 4% PKB. Kolejne są Szwecja, Dania i Niemcy. Polska zajmuje piąte miejsce od końca, i nie dochodzi nawet do 1%, a wydatki te są mniejsze jedynie na Łotwie, Słowacji, Bułgarii i Rumunii.

 

Polityka innowacyjna państwa powinna prowadzić do zwiększenia powiązań między technologią, administracją, nauką oraz rynkiem, prowadząc do wprowadzania innowacyjności na rynek. Polityka innowacyjna w Polsce jest niestetety nadal na niskim poziomie. Przyczyn możemy szukać przede wszystkim w braku środków na szeroko pojętą innowacyjność, brak dostatecznej wiedzy ze strony przedsiębiorstw, czy też niewielki popyt na produkty innowacyjne na rynku wewnętrznym. Możemy zauważyć, że najczęściej tylko duże firmy zagraniczne w Polsce wdrażają projekty czy usługi innowacyjne. Może to wynikać z braku doświadczenia polskich przedsiębiorców, czy braku wykwalifikowanego personelu, a także podejścia przedsiębiorców. 

 

W szczególności polskie uczelnie nie posiadają kapitału na prowadzenie badań i nie oferują studentom, czy absolwentom dużych mozliwości rozwoju po studniach na uczelni. Mowa tu przykładowo o stypendach związanych z badaniami, czy braku odpowiedniego sprzętu, a powinniśmy zauważyć, że uczelnie mogłyby rozwijać w Polsce ogromny kapitał ludzki, którym dysponują. 

 

Możemy zwrócic uwagę, że zapowiedziano utworzenie nowych projektów pobudzających innowacyjność w Polsce. Szansą są liczne programy z funduszy unijnych, które stanowią nadzieję na polepszenie innowacyjności w naszym kraju. Polityka innowacyjna powinna być skierowana w szczególności na tworzenie zachęt podatkowych dla firm. Ponadto powinno być tworzone środowisko przyjazne dla współpracy jednostek gospodarczych z uczelniami, gdyż ma to ogromny wpływ na rozwijanie innowacyjności. 

 

Może poza programami unijnymi powinno inwestowaćsię w Polsce w projekty typu capital venture. Niewąpliwie wizerunek Polski w kwestii innowacyjności się zmienia, lecz rząd powinien czerpać ze światowych przykładów, gdyż wzrost ekonomiczny jest napędzany między innymi poziomem innowacyjności.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie