Oferty praktyk bez odpowiedzi

Oferty praktyk z sektora publicznego publikowane są zbyt późno - uważają specjaliści.

Oferty praktyk bez odpowiedzi
Sektor publiczny powinien wyjść naprzeciw studentom

Chociaż ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie w odpowiedzi na zarządzenie Rady Ministrów zobowiązujące do utworzenia praktyk dla studentów zorganizowały ponad 16 tysięcy miejsc pracy, zainteresowanie stażami okazało się znikome.

Powodem może być brak synchronizacji pomiędzy czasem, kiedy ukazuje się większość ofert praktyk studenckich, a ostatecznym terminem określenia miejsca odbywania stażu na uczelni. Pracodawcy publikują bowiem ogłoszenia dopiero w maju i czerwcu, studenci natomiast muszą uzyskać zgodę na odbycie praktyk do końca kwietnia.

Z tego powodu większość studentów wybiera firmy i organizacje z sektora prywatnego – tam pracodawcy dbają o odpowiednio wczesne poinformowanie zainteresowanych o możliwości odbycia praktyk, a ogłoszenia pojawiają się w mediach już w marcu. Studenci chętnie aplikują na te oferty, sprawiając, że liczba zainteresowanych odbyciem praktyk w wybranych firmach to często kilkudziesięciu kandydatów na miejsce. Wiele wakatów w sektorze publicznym zostaje natomiast nieobsadzonych.

Szukasz praktyk? Poznaj "Grasz o staż" oraz "Program Kariera" i znajdź sobie pracodawcę.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie