NFOŚiGW chce, aby więcej osób fizycznych starało się o premię termomodernizacyjną

98% podmiotów ubiegających się o premię termomodernizacyjną to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. NFOŚiGW chce dotrzeć do właścicieli domów jednorodzinnych.

NFOŚiGW chce, aby więcej osób fizycznych starało się o premię termomodernizacyjną
Można uzyskać sporą dopłatę do kredytu hipotecznego!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na to, że o premię termomodernizacyjną ubiegają się przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Przysługującą osobom fizycznym, inwestorom, zarządcom i właścicielom budynków mieszkalnych premię wypłaca się za zrealizowanie inwestycji redukujących zużycie energii, zmniejszających koszty pozyskania ciepła oraz za zmianę dotychczas stosowanych źródeł energii na źródła odnawialne. O przyznanie premii stara się jednak wciąż niewiele osób fizycznych.

NFOŚiGW chce dotrzeć do większej liczby właścicieli domów jednorodzinnych, ułatwiając im dostęp do premii termomodernizacyjnej oraz zwiększając świadomość obniżenia kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego w przypadku zastosowania alternatywnych źródeł energii.

Wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego premia to wartość 20% kredytu zaciągniętego na wdrożenie ekologicznych zmian w budynkach mieszkalnych. NFOŚiGW planuje też rozpoczęcie akcji edukacyjnej i przeszkolenie kadr, licząc jednocześnie na efektywną współpracę banków pośredniczących w obsłudze klientów starających się o premię termomodernizacyjną. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie