Program stażowy kontra problem bezrobocia młodych

Rząd chce utworzyć nowy program stażowy w celu zwalczania bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych. 

Program stażowy kontra problem bezrobocia młodych
Staż jako początek kariery zawodowej

Chociaż zgodnie z oficjalnymi danymi poziom bezrobocia w Polsce stopniowo się obniża, co trzeci absolwent wyższej uczelni zarejestrowany jest jako nieposiadający zatrudnienia. 

Statystyki są zatrważające, a kolejnym rządom nie udaje się znaleźć recepty na poprawę sytuacji studentów wchodzących na rynek pracy i powstrzymać wciąż bardzo silnej migracji zarobkowej Polaków za granicę. 

Wsród przyczyn zaistniałej sytuacji wymienia się nie tylko coraz niższy poziom kształcenia i niedostosowanie programu nauczania do rzeczywistych wymagań rynku pracy, ale również roszczeniową postawę studentów i brak miejsc, w których mogliby oni odbyć pierwsze profesjonalne staże. Doświadczenie, choćby minimalne, jest często niezbędną przepustką do rozpoczęcia pierwszej poważnej pracy i rozwiązania problemu bezrobocia absolwentów uczelni. 

Nowy rządowy projekt obejmuje utworzenie programu stażowego w organach administracji rządowej. Miałby on pozwolić studentom na zdobycie zawodowego doświadczenia, eksperci obawiają się jednak, że będzie on zarezerwowany dla młodych w mniej lub bardziej pośredni sposób związanych z ekipą rządzącą. Specjaliści uważają, że jedynie stymulacja wzrostu gospodarczego może rozwiązać problem bezrobocia młodych wykształconych.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie