Przejrzystość dostępu do uśpionych kont bankowych?

Senat chce ułatwić spadkobiercom dostęp do informacji o uśpionych rachunkach ich bliskich zmarłych. Trwają też prace nad centralnym rejestrem kont bankowych.

Przejrzystość dostępu do uśpionych kont bankowych?
Koniec z problematycznymi rachunkami bez właścicieli?

Senat, w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz ekspertami Ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości, wznowił właśnie prace nad rozpoczętą już jesienią ubiegłego roku ustawą nowelizującą rozwiązanie problemu „martwych” kont bankowych. 

Pierwsze próby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, banki niechętnie rezygnują bowiem z przywileju dowolnego obracania pieniędzmi znajdującymi się na uśpionych rachunkach. 

Brak aktywności kont bankowych wiąże się najczęściej ze śmiercią ich właściciela. Spadkobiercy w wielu przypadkach nie są w stanie uzyskać od banku żadnych informacji o posiadanym przez zmarłego rachunku, przez co mają bardzo utrudniony dostęp do pozostawionych na nim pieniędzy. 

Senat chce zapewnić spadkobiercom przejrzysty dostęp do uśpionych kont bankowych. Równolegle prowadzone są prace nad stworzeniem centralnej bazy rachunków. W porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych powstać ma rejestr wszystkich kont bankowych, ułatwiający ich ewidencję i pomocny, zdaniem polityków, w wykrywaniu wszelkich przestępstw finansowych. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie