Unijna rama kwalifikacji zawodowych

Polska rama kwalifikacji zawodowych ma pomóc w ocenie posiadanych przez pracowników umiejętności koniecznych do objęcia wybranego stanowiska.

Unijna rama kwalifikacji zawodowych
Ujednolicony system poziomów nauki

Wszystkie kraje członkowskie, które dotąd nie sporządziły własnych ram kwalifikacji pracowniczych zgodnych z europejskimi wytycznymi, mają na to czas do końca 2015 roku.

Opracowana w Polsce rama kwalifikacji, podobnie jak większość tworzonych przez inne państwa Unii, składa się z ośmiu poziomów uwzględniających poszczególne etapy edukacji:

  • formalnej (od szkoły podstawowej po doktorat),
  • pozaformalnej (kursy czy szkolenia) i
  • nieformalnej (wiedza i umiejętności nabywane bezpośrednio poprzez pracę zawodową),

przyporządkowujących określonym etapom szkolenia odpowiadającą mu ramę (doktorat znajduje się na ósmym, najwyższym w hierarchii poziomie).

Ujednolicenie systemu ram kwalifikacji ma stać się bazą dla otwartego rynku pracy w Unii Europejskiej, pomagając pracodawcom ocenić faktyczny poziom wiedzy i umiejętności prezentowanych przez poszczególnych kandydatów na stanowisko niezależnie od różnic pomiędzy krajowymi systemami edukacji. Pracownikom z kolei system ram kwalifikacji ma pomóc w zbudowaniu własnej ścieżki kariery i ocenie wartości odbytych szkoleń i zdobytych dyplomów.

W 2016 roku Polska ma otrzymać ponad miliard złotych z unijnych funduszy, które zostaną w pełni przeznaczone na kształcenie dorosłych, głównie poprzez organizację podnoszących kwalifikacje kursów, szkoleń i warsztatów.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie