Rekordowe sumy na inwestycje w PKP

PKP planuje zmiany w niespotykanym dotąd wymiarze, przeznaczając na nowe inwestycje i wymianę taboru kolejowego ponad 8 miliardów złotych. 

Rekordowe sumy na inwestycje w PKP
Bezpieczniej w polskich pociągach?

W 2015 roku PKP PLK chce przeznaczyć rekordową sumę ponad 8 miliardów złotych na restrukturyzację infrastruktury i taboru kolejowego, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa przejazdów poprzez organizację dodatkowych szkoleń pracowniczych i zwiększoną kontrolę transportu kolejowego. 

Zgodnie z zapowiedziami planowane na nowy rok inwestycje mają przyjąć nieosiągalny do tej pory poziom, głównie dzięki zwiększonym nakładom finansowym, aby podtrzymać notowaną od 4 lat tendencję spadkową rejestrowanych wypadków kolejowych. 

PKP PLK chce również zwiększenia bezpieczeństwa przejazdów poprzez działania podejmowane na poziomie administracyjnym i legislacyjnym, między innymi, wprowadzenie spójnych wymagań dla ośrodków szkolenia maszynistów, ujednolicenie sposobu przeprowadzania egzaminu pozwalającego uzyskać licencję czy dalsze eksploatowanie systemu ERTMS/ETCS, umożliwiającego kontrolę prowadzenia pojazdu. 

Zdaniem PKP PLK przewidywane inwestycje mają wpłynąć również na poprawę usług świadczonych przez PKP Intercity, które w mijającym roku okazało się najbardziej spóźnialskim przewoźnikiem, ze wskaźnikiem punktualności oscylującym wokół 68,5% przy rynkowej średniej wynoszącej 89%.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie