Sposób na bezrobocie wśród młodych?

Czy nowy pomysł zapobiegania problemom w szukaniu i znalezieniu pracy ma szansę na powodzenie?

Sposób na bezrobocie wśród młodych?
Lepiej zapobiegać i pomagać

Wprowadzenie zajęć z profesjonalnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i średnich może okazać się rozwiązaniem problemu wysokiego bezrobocia wśród młodych w wieku 15-24 lat.

Wynosi ono obecnie około 10% i chociaż odnotowany wskaźnik jest najniższym od 25 lat, młodzi ludzie wciąż mają duże kłopoty z wejściem i odnalezieniem się na rynku pracy. Eksperci uważają, że przyczyną problemów młodych są podejmowane przypadkowo decyzje o wyborze kierunku studiów czy próba leczenia braku zajęcia kolejnym rozpoczętym fakultetem.

Nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy młodzi ludzie mają często w zanadrzu fakultety i dyplomy, brakuje im jednak niezbędnego i wymaganego przez wielu pracodawców doświadczenia. Często zdarza się również, że wybrana przez nich ścieżka kształcenia nie odpowiada ani ich zainteresowaniom i pasjom, ani potrzebom nowoczesnego rynku pracy.

Eksperci chcą to zmienić wprowadzając dodatkowe zajęcia z profesjonalnego doradztwa zawodowego mające pomóc uczniom rozpoznawać ich mocne i słabe strony, oceniać potencjały wybranych gałęzi rynku czy tworzyć listy motywacyjne i życiorysy.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie