Polaków coraz mniej - starzejąca się Europa wg KE

2060 rok przyniesie sporo wyzwań dla europejskich rządów. Europa starzeje się coraz szybciej.

Polaków coraz mniej - starzejąca się Europa wg KE
Polska i Europa muszą liczyć się z problemami

Komisja Europejska przygotowała raport prognostyczny na lata 2013-2060 odnośnie starzejącego się społeczeństwa w krajach członkowskich UE. The 2015 Ageing Report przedstawie wyzwania na nadchodzące lata, biorąc pod uwagę zmiany ekonomiczne i społeczne. Badanie zostało przeprowadzone w celu przygotowania organów rządzących na nadchodzące zmiany. 

Przygotowany raport przedstawia zmieniającą się sytuację w 28 państwach członkowskich. Niepokojącym trendem w Europie jest wydłużanie się długości życia, zmniejszanie ilości osób w wieku produkcyjnym oraz rosnąca liczba osób po 65 roku życia. 

Polska nie jest wyjątkiem wśród innych krajów członkowskich. Zgodnie z raportem KE, w roku 2060 Polaków będzie o ponad 5 milionów mniej niż w 2013. Jednocześnie ilość osób w wieku produkcyjnym, wspierających system emerytalny, spadnie o 16,4%. W znacznym stopniu (18,5%) wzrośnie natomiast liczba osób po 65 roku życia.

Zmiany w Polsce mają spowodować wzrost wydatków publicznych, wynikających bezpośrednio ze starzenia się społeczeństwa. W 2060 roku państwo na ten cel ma przeznaczać 22,2% PKB, głównie ze względu na inwestycje w opiekę zdrowotną i długoterminową.

Z raportu wynika również, iż populacja w UE w 2060 nieznacznie wzrośnie, jednak główną przyczyną zmiany będzie imigracja spoza krajów członkowskich. Długość życia mężczyzn wydłuży się o prawie 7 lat i wyniesie 84,6 lat, kobiet o 6 lat i osiągnie 88,9 lat. Spadnie natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym i w 2060 roku wyniesie mniej niż 60% społeczeństwa.


źródło: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/ee3_en.htm

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Polacy w 2014 roku, czyli więcej urodzeń a mniej ludności »
Koszt życia w Polsce »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie