Ulga podatkowa dla dawców krwi

Jeśli jesteś honorowym dawcą krwi, możesz dokonać odliczenia w zeznaniu podatkowym. 

Ulga podatkowa dla dawców krwi
Zwrot podatku można otrzymać za oddawanie krwi

Chociaż większość z nas oddaje krew honorowo i nie liczy na żadne z tego tytułu przywileje, warto wiedzieć, że takie istnieją i nie jest to jedynie możliwość odpoczynku w dniu, w który odwiedziło się centrum krwiodawstwa. 

Wszyscy, którzy w ostatnim roku podatkowym oddawali nieodpłatnie krew lub osocze, mają prawo dokonać odpowiedniego odliczenia w zeznaniu PIT. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi lub osocza i stanowi iloczyn tej wartości oraz przyjętego ekwiwalentu pieniężnego za litr oddanego płynu wynoszący 130 złotych.  

Odliczenie nie może wynosić więcej niż 6% wykazywanego w formularzu PIT dochodu, oddanie krwi jest bowiem rodzajem darowizny. Nie trzeba przy tym przedstawiać czy załączać zaświadczeń do zeznania podatkowego - wystarczy odpowiedni wpis w karcie, którą musimy przechować przez 5 lat.

Ulgę dla krwiodawców rozliczyć mogą osoby, wypełniające PIT 37 i PIT 36, do którego dołączamy załącznik PIT/O z pozostałymi ulgami.

Kobiety, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźni, od których pobrano przynajmniej 6 litrów krwi, jako szczególnie zasłużeni darczyńcy, mogą liczyć też na zniżki w aptekach czy możliwość tańszego przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej. 

Jednorazowe oddanie krwi pozwala na ubieganie się o zwrot kosztów przejazdu do odpowiedniego miejsca poboru i otrzymanie legitymacji honorowego dawcy. 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:
Ulgi podatkowe za rok 2014 »
Jak wypełnić PIT 37? »
Jak wypełnić załącznik PIT-O? »

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie