Unijne środki dla uczniów zawodówek

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ma pozyskać z Unii fundusze na praktyki dla uczniów zawodówek. 

Unijne środki dla uczniów zawodówek
Więcej pieniędzy na praktyki zawodowe

Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska, zapowiedziała w radiowej Jedynce, że wszystkie przesłanki wskazują na to, iż jeszcze w 2015 roku uda się pozyskać unijne fundusze na praktyki i staże dla uczniów zawodówek.

Jednym z priorytetów MEN jest obecnie zwiększony nacisk, przejawiający się przede wszystkim w pozyskiwaniu środków finansowych, na szkolnictwo zawodowe, przygotowujące uczniów do wykonywania wyuczonej profesji zaraz po zakończeniu edukacji. Praktyki zawodowe mają być oparte na modelu niemieckim, który, zdaniem specjalistów, zdał test u naszego zachodniego sąsiada i może być z powodzeniem wdrożony w życie również w Polsce.

Program unijnego dofinansowania zachęcać ma uczniów szkół zawodowych do czynnego poszukiwania praktyk, a pracodawców do tworzenia nowych ofert zatrudnienia.

Skorzystać na akcji mają, zdaniem Minister Edukacji Narodowej, obie strony. Firmy otrzymają dodatkowe pieniądze za zatrudnienie uczniów zawodówek, będą też mogły z bliska obserwować ich postępy pod kątem profilu potencjalnego pracownika. Studenci zyskają natomiast możliwość pierwszego kontaktu z rynkiem pracy i zdobycia niezbędnego doświadczenia.   

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie