Zmiany unijnej ustawy dotyczącej usług turystycznych

Nowe unijne przepisy mają regulować kwestie usług turystycznych oferowanych w Internecie.

Zmiany unijnej ustawy dotyczącej usług turystycznych
Większe bezpieczeństwo podróżnych z UE

Unia Europejska zamierza zaktualizować przepisy odnoszące się do usług turystycznych

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim obszaru zakupów internetowych, dając korzystającym z ofert online takie same prawa jak te posiadane przez klientów tradycyjnych biur podróży. Jedną z najważniejszych kwestii jest, między innymi, ochrona na wypadek bankructwa usługodawcy. 

Nowelizacja przepisów zakłada, że klient będzie miał prawo rezygnacji z usług turystycznych, o ile ich cena wzrośnie o nie mniej niż 8% w porównaniu do oferty bazowej, która zadecydowała o przystąpieniu do umowy. Klient będzie mógł też nieodpłatnie zrezygnować z wyjazdu w przypadku, gdy w miejscu docelowym wybuchnie konflikt zbrojny, nastąpi atak terrorystyczny, dojdzie do zamieszek lub w inny sposób zastanie zakłócony jego spokój i porządek. 

Jeśli jedna z wymienionych przyczyn utrudni turyście powrót do kraju w wyznaczonym terminie, zgodnie z nowymi unijnymi regulacjami, organizator wyjazdu będzie musiał opłacić do trzech kolejnych dni pobytu klienta w miejscu wyjazdu. 

Nowe przepisy zastąpić mają ustawę dotyczącą usług turystycznych z 1990 roku

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie