Stop lichwie - ustawa bezpieczniejszych pożyczek już jest!

Długooczekiwane zmiany na rynku pożyczkowym dzisiaj stały się rzeczywistością. Nowa ustawa ma zwiększyć finansowe bezpieczeństwo klientów firm pożyczkowych.

Stop lichwie - ustawa bezpieczniejszych pożyczek już jest!
Zmiany w chwilówkach wchodzą w życie

W piątek 11 marca 2016 wchodzi w życie nowa ustawa, mająca chronić klientów przed często stosowanymi praktykami obciążania konsumentów lichwiarskimi kosztami pożyczek.

Do tej pory tak instytucje bankowe, jak i te działające poza prawem bankowym, miały możliwość swobodnego kształtowania opłat i prowizji narzucanych konsumentowi w ramach podpisanej umowy, limitowana była jedynie wysokość oprocentowania. Firmy specjalizujące się w udzielaniu pożyczek, inaczej zwanych chwilówkami, zaczęły więc rezygnować z pobierania odsetek na rzecz zawyżonych kosztów okołopożyczkowych, takich jak ubezpieczenia czy dodatkowe prowizje lub możliwość płatnego przedłużenia okresu spłaty.

Nowa ustawa określa maksymalny pułap pozaodsetkowych kosztów pożyczek i kredytów, którymi instytucje zwykle obarczały konsumentów. Wysokość prowizji, kosztów obsługi domowej, ubezpieczenia i innych dodatkowych opłat nie będzie już mogła być dowolnie kształtowana przez pożyczkodawców.

Zgodnie z nowymi zasadami, pozaodsetkowe koszty pożyczek czy kredytów opartych o umowę nie mogą przekroczyć 25% całkowitej kwoty zobowiązania i 30% kwoty zmiennej (zależnej od okresu spłaty). KNF będzie mogła również przeprowadzać dodatkowe kontrole firm pożyczkowych, w tym żądanie przedstawienia dokumentacji oraz jej zajmowanie. 

Chociaż eksperci ostrzegają, że ustawa nie zapobiegnie całkowicie dalszemu stosowaniu nieuczciwych praktyk lichwiarskich – pożyczkodawcy mogą bowiem pokusić się o współpracę z pośrednikami kredytowymi, na mocy której klient zostanie obarczony kosztami pośrednictwa – z pewnością zapewni konsumentom większe bezpieczeństwo i przyspieszy prace nad projektem ustawy o objęciu pośredników kredytowych nadzorem KNF.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie