GUS wycenił wartość prac domowych Polaków

Przeprowadzone przez GUS badanie pozwala ocenić, ile czasu poświęcamy pracy zawodowej i domowym obowiązkom. Możemy również dowiedzieć się ile warta jest nasza praca i codzienne zadania.

GUS wycenił wartość prac domowych Polaków
Ile warte są nasze domowe obowiązki?

Europejski Urząd Statystyczny zaleca, by co 10 lat przeprowadzać w krajach członkowskich badania pozwalające ocenić jak zarządzamy czasem pracy, wolnymi chwilami i jaką wartość osiągają wykonywane w domu zadania. Wyniki przeprowadzonej analizy skrywają się pod nazwą "budżet czasu ludności 2013".

Ostatnie badania przeprowadzone na zlecenie GUS wskazują, że Polacy poświęcali pracy zawodowej prawie 7 godzin i 38 minut dziennie. Zgodnie z danymi, więcej czasu na profesjonalne obowiązki przeznaczali pracownicy najemni, a mniej wolni strzelcy i osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, kobiety poświęciły nieco ponad godzinę mniej na pracę zawodową niż mężczyźni.

Kolejne 3 godziny i 46 minut statystyczni Polacy przeznaczali na zadania domowe, przede wszystkim przygotowywanie posiłków, sprzątanie i zakupy. 57 minut w ciągu dnia upływało nam na przemieszczaniu się w wybrane miejsce. Na spożywanie posiłków poświęciliśmy 1 godzinę i 35 minut a higiena osobista i ubieranie się zajęło nam średnio 57 minut. Kobiety spędziły na zadaniach domowych ok. 1h 45min dłużej niż mężczyźni.

Wykorzystując stawki rynkowe wyceniające wagę świadczonych usług, GUS pokusił się również o sprawdzenie jaką wartość osiągnęły wykonywane przez rodaków prace domowe. Z ustaleń GUS wynika, że domowe obowiązki statystycznej Polki to praca o wartości ponad 26 tysięcy złotych rocznie, a Polaka – ponad 15 tysięcy złotych rocznie. Warto zaznaczyć, iż w ciągu ostatnich 10 lat wartość zadań domowych wzrosła o ok. 30%.

Do analizy zachowań domowych Polaków wzięto pod uwagę dane z ponad 28 tysięcy gospodarstw domowych. Około 66% badanych to osoby mieszkające w miastach.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie