Więcej bezpłatnych e-usług dla zmotoryzowanych

Posiadanie samochodu to spora odpowiedzialność. W celu ułatwienia kontroli naszego pojazdu, MSW rozszerzy dostęp do informacji online dzięki e-usługom w systemie CEPiK.

Więcej bezpłatnych e-usług dla zmotoryzowanych
Nowe usługi online już w nowym roku

Rok 2016 ma przynieść nowe bezpłatne usługi internetowe dla kierowców, dostępne za pośrednictwem systemu informatycznego CEPiK, projektu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Centralny Ośrodek Informatyki. Aktualnie zmotoryzowani mogą już korzystać z serwisów "Historia pojazdu" oraz "Bezpieczny autobus", które uruchomione zostały w zeszłym roku.

Proponowane e-usługi to między innymi "Mój pojazd", gdzie zgromadzone mają zostać wszystkie informacje o posiadanym pojeździe. Udostępniane mają być dane o karach i ograniczeniach, nałożonych na kierowcę, aktualna liczba zgromadzonych punktów karnych oraz system płatności mandatów online. Dzięki nowej e-usłudze, kierowcy mają mieć dostęp przez internet do wszelkich potrzebnych danych w jednym miejscu.

Dodatkowo, usługa ma zawierać dane o wszystkich przeprowadzonych badaniach technicznych pojazdów, bez względu na ich wynik czy rejestrację. W systemie pojawić się również mają informacje o przebytych poważnych wypadkach drogowych a także o przebiegu pojazdu, w celu ograniczenia możliwości fałszowania stanu liczników. Udostępniane dane oraz ich zwiększony zakres w Centralnej Ewidencji Pojazdów mają zwiększyć jakość i bezpieczeństwo pojazdów na rynku wtórnym. 

Innymi przygotowywanymi usługami są "Udostępnij dane pracodawcy", która ma ułatwić weryfikację uprawnień kierowców oraz "Sprawdź szkołę jazdy", gdzie gromadzone mają być oceny jakości ośrodków szkoleniowych przez kursantów. 

Opisane e-usługi wprowadzone zostaną zgodnie z projektem noweli ustawy o ruchu drogowym, zatwierdzonym przez rząd na początku lutego b.r.