Większy napływ imigrantów do Polski?

Zdaniem specjalistów już za 20 lat liczba imigrantów przyjeżdzających do Polski przekroczy liczbę Polaków z niej wyjeżdżających.

Większy napływ imigrantów do Polski?
Polska coraz bardziej atrakcyjnym krajem napływowym

Główny Urząd Statystyczny, prowadząc badania na temat migracji ludności do i z Polski, notował dotychczas ogromną przewagę emigrantów nad imigrantami

Tendencja ta ma się jednak, zdaniem specjalistów, zmienić. W ciągu następnych dwudziestu lat, liczba osób wyjeżdząjących za granicę (głównie do pracy, ale również z powodów osobistych) ma przestać wzrastać i zacząć utrzymywać się na stabilnym, podobnym do dzisiejszego, poziomie. 

Eksperci przewidują jednak gwałtowny wzrost napływu imigrantów, szczególnie zza wschodnich granic Polski i z południa Europy. Za zmianą przemawiać ma polityczna i ekonomiczna stabilizacja panująca w kraju oraz stopniowy rozwój gospodarczy, zachęcający inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy w naszym kraju. 

Już w 2013 roku GUS zanotował, że liczba przebywających na terenie Polski imigrantów, głównie z krajów europejskich, wzrosła o 43 tysiące w porównaniu z rokiem 2008. Wzmożonemu napływowi Niemców, Włochów, Francuzów czy Bułgarów sprzyjało zarówno otwarcie granic po wejściu Polski do strefy Schengen, jak i polepszające się warunki życia w kraju.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie