Wskaźnik aktywności zawodowej Polaków

Co wskaźnik aktywności zawodowej mówi o pracy Polaków? Jak wypadamy na tle innych europejskich narodowości?

Wskaźnik aktywności zawodowej Polaków
Jak pracują Polacy?

Eurostat opublikował właśnie wyniki oczekiwanej długości trwania aktywności zawodowej, która w szacunkowy sposób wyraża liczbę przepracowanych przez człowieka lat

Wyniki nie odzwierciedlają co prawda rzeczywistego stanu aktywności zawodowej Europejczyków, a jedynie jej spodziewany stan prognozowany dla osób w wieku 15 lat.

Z publikacji Eurostatu wynika, że Polacy pracują 32,3 lat, a więc o 3 lata mniej niż wynosi średnia dla Europy. Średnią zawyżają szczególnie kraje nienależące do wspólnoty, a więc Szwajcaria czy Islandia, gdzie wskaźnik aktywności zawodowej wskazał odpowiednio 41,9 i 45,6 lat. Najmniej z kolei pracuje się we Włoszech i na Węgrzech – niewiele ponad 30 lat. 

Chociaż wyniki pokazują, iż Polacy, na tle innych narodów europejskich, pracują stosunkowo niewiele, wskaźnik aktywności zawodowej i tak jest najwyższy od lat i wynosi o 2 lata więcej niż jeszcze w 2007 roku. 

Stosunkowo wiele czy niewiele, 32 lata z życia to jednak sporo czasu, zadbajmy więc o to, by nasza praca nie była złem koniecznym, ale dostarczała nam sporo przyjemności i możliwości samorozwoju! 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie