Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Środki na utrzymanie dziecka po rozejściu rodziców obliczane są indywidualnie w każdym przypadku. Od czego zależą alimenty?

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?
Jak obliczane są alimenty?

Ustalenie wysokości alimentów jest przyczyną częstych nieporozumień pomiędzy partnerami. Zanim sprawa zostanie skierowana do organów prawnych odpowiedzialnych za określenie wymaganej wysokości wpłat na rzecz dziecka, warto dowiedzieć się, jakie czynniki sądy biorą pod uwagę decydując o ustaleniu kwoty świadczenia.

Na sądowe rozporządzenie regulujące wysokość alimentów wpływ mają przede wszystkim potrzeby osoby uprawnionej (dziecka) oraz możliwości finansowe zobowiązanych (rodziców). Ustalana kwota jest inna w każdym indywidualnie rozpatrywanym przypadku i nie jest ustalana raz na zawsze – w przypadku zmiany okoliczności warunkujących jej wypłatę strony mogą wystąpić o zmianę wysokości przyznawanych dziecku alimentów – sąd zadecyduje, czy zmiana sytuacji warunkuje konieczność zwiększenia, czy też zmniejszenia wypłacanych świadczeń.

W większości przypadków płacenie alimentów jest obowiązkiem rodzica do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. Jeśli pociecha zdecyduje się jednak kontynuować kształcenia, a rodzic ma ku temu możliwości finansowe, sąd może nakazać stronie zobowiązanej dalsze wypłacanie świadczeń na rzecz uczącego się dziecka.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie