Wyższa cena ubezpieczeń OC

W nowym roku wzrosną ceny ubezpieczeń OC. Podwyżki mają iść w parze z wyższą jakością świadczonych przez ubezpieczycieli usług.

Wyższa cena ubezpieczeń OC
Wyższe koszty posiadania samochodu

Zapowiadają się zmiany w kwestii ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, których wykupienie zdejmuje ze sprawcy wypadku, w wyniku którego ucierpiały osoby trzecie, ekonomiczne konsekwencje szkód, przenosząc je na ubezpieczyciela. 

Polska Izba Ubezpieczeń chce, by kierowcom przysługiwało prawo zgłoszenia zdarzenia i zaangażowania w postępowanie odszkodowawcze swojego ubezpieczyciela, a nie ubezpieczyciela, z którym umowę zawarł sprawca wypadku. 

Do tej pory prawo bezpośredniej likwidacji szkód dawało jedynie kilka istniejących na polskim rynku firm, zajmujących się ubezpieczeniami. Zmiana praktyk rynkowych w kwestii OC ma sprawić, że o wyborze odpowiedniego ubezpieczyciela przestanie decydować tylko i wyłącznie cena oferowanych usług, a polscy kierowcy zaczną zwracać uwagę na rzetelność firmy. 

Z rynku zniknie prawdopodobnie większość tańszych ofert niegwarantujących bezpośredniej likwidacji szkód. Kierowcy będą musieli więc zapłacić więcej za obowiązkowe OC. Polska Izba Ubezpieczeń zapewnia jednak, że w parze z wyższymi cenami ubezpieczeń pójdzie wysoka jakość świadczonych przez ubezpieczycieli usług.