Wzrost PKB w nowym roku

Analitycy banku PKO BP prognozują, że w 2015 roku Polska zanotuje wzrost gospodarczy. Dynamika PKB ma sięgnąć nawet 4,5%.

Wzrost PKB w nowym roku
Dobry rok dla polskiej gospodarki?

Specjaliści przewidują, że Polskę czeka w 2015 roku okres wzrostu i pozytywnych zmian gospodarczych. 

Według najnowszych prognoz dynamika krajowego produktu brutto, choć zmienna na przestrzeni miesięcy, oscylować będzie w okolicach 3,6%, zbliżając się do poziomu nawet 4,5% w drugim półroczu. Jeśli badania znalazłyby potwierdzenie w rzeczywistości, byłby to najlepszy taki wynik PKB od kilku lat. 

Pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski mieć mogą takie czynniki jak obniżone o 25-50 pb stopy procentowe, mające związek z przypuszczalnie niską inflacją, czy ceny ropy naftowej na światowych rynkach przyczyniające się do spadku wartości importu. 

Zaszkodzić krajowemu PKB może z kolei wciąż niepokojąca sytuacja Grecji, rzutująca na gospodarkę państw unijnych, a także kurs szwajcarskiej waluty, rosyjska recesja czy wynikające ze zmian politycznych powyborcze decyzje Wielkiej Brytanii. 

Zgodnie z przewidywaniami PKO BP znaczny wpływ na wzrost PKB będą miały również inwestycje publiczne. Czeka nas dobry rok? 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie