Coraz więcej zadłużonych wśród studentów

Coraz więcej uczelni decyduje się na zgłoszenie studentów zalegających ze spłatą zobowiązania do Krajowego Rejestru Dłużników.

Coraz więcej zadłużonych wśród studentów
Problemy finansowe przez nieodpowiedzialność?

Chociaż według najnowszych danych liczba studentów zmniejszyła się na przestrzeni ostatnich lat o niemal 300 tysięcy, wzrosła liczba tych zgłoszonych przez uczelnie do Krajowego Rejestru Dłużników.

Zaległości ze spłaty zobowiązań wobec uczelni wyższych opiewają na kwotę 9,67 miliona złotych, co sprawia, że przeciętny student jest winien jednostce edukacyjnej ponad 1880 złotych. Według ekspertów wśród widniejących na liście dłużników są nie tylko studenci mający problem ze spłatą zobowiązań ze względu na kiepską sytuację materialną, ale również tacy, którzy rzucili naukę na uczelni wyższej i nie wypowiedzieli wiążącej ich z nią umowy.

Zgłoszenia zadłużonych studentów do KRD dokonały przede wszystkim uczelnie prywatne, choć na podobny krok zdecydowało się również kilka uczelni publicznych. Statystyki wskazują, że najwięcej niespłacających swoich zobowiązań studentów kształci się w Krakowie i Lublinie.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie