Zakaz handlu w niedziele? Podpisy już zbierane!

Czy rodzinne wycieczki do supermarketów i centrów handlowych w niedziele przejdą do przeszłości?

Zakaz handlu w niedziele? Podpisy już zbierane!
Weekendy dla rodziny?

Komitet poparcia nowej ustawy przygotowanej przez NSZZ „Solidarność” zaczął już zbierać podpisy obywatelskiej aprobaty dla projektu.

Wyjściowym założeniem projektu ustawy jest ograniczenie handlu w niedziele. Jedynymi uprawnionymi do prowadzenia działalności handlowej w niedziele podmiotami miałyby być apteki, stacje benzynowe (do 150 m2) oraz kioski. Prawo do otwarcia punku handlowego utrzymaliby również właściciele - projekt ustawy nie reguluje kwestii pracowników z umowami cywilno-prawnymi.

Wyjątkiem będzie kilka niedziel w roku - dwie poprzedzające Boże Narodzenie, ostatnia przed Wielkanocą (niedziela palmowa), ostatnia niedziela stycznia i druga w lipcu. Dodatkowo, w projekcie znalazły się zapisy dotyczące sprzedaży w Wigilię oraz Wielką Sobotę - sklepy otwarte będą mogły być jedynie do 14. 

Innymi wyjątkami od zakazu handlu niedzielnego miałyby być: sklepy na lotniskach i dworcach (do 25m2) , kwiaciarnie (do 50m2), sklepy w strefach wolnocłowych oraz te zlokalizowane w uzdrowiskach. 

Przewodniczący NSZZ „Solidarności” motywuje powstanie projektu ustawy chęcią zadbania o to, by niedziele zaczęły być dla Polaków dniem dla rodziny, dla której w tygodniu pracy często brakuje nam czasu. Wśród autorów projektu znaleźli się zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i reprezentanci organizacji pracodawców, pracowników oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Komitet potrzebuje co najmniej 100 tysięcy podpisów, by móc przedstawić projekt ustawy Sejmowi i zadbać o jego rozpatrzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że jest otwarte na wszelkie projekty obywatelskie.

Głosy sprzeciwu wobec planowanej ustawy związane są głównie z groźbą zwolnień, niższymi wpływami do budżetu państwa oraz niesprawiedliwością wobec większych punktów hadlowych. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie