Zarobki kobiet wciąż niższe od wynagrodzeń mężczyzn

Najnowsza publikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy wskazuje, ża zarobki kobiet to wciąż jedynie 75% wynagrodzenia mężczyzn. 

Zarobki kobiet wciąż niższe od wynagrodzeń mężczyzn
Badania pokazują brak większych zmian w równości zarobkowej.

Opublikowany w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet raport Komisji Europejskiej zwraca uwagę na niższe zarobki pań oraz wciąż niewielki udział kobiet w życiu politycznym i decyzyjnym najwyższego szczebla. 

Mimo iż już uchwalona przez ONZ Deklaracja Pekińska nawoływała do zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn pełniących te same stanowiska i wykonujących identyczne zadania, najnowsze badania Międzynarodowej Organizacji Pracy wskazują, że kobiety wciąż zarabiają około 75% tego, co panowie. 

Szczególnie duże różnice w osiąganych zarobkach notowane są w Estonii, gdzie kobiety otrzymują o prawie 20% mniej niż mężczyźni. Zdaniem niektórych niższe płace mają swoje uzasadnienie w mniejszej motywacji pań, zwłaszcza tych posiadających już dzieci, do skrupulatnego budowania swoich karier i skupiania się na dalszym rozwoju ścieżki zawodowej. 

Analiza sytuacji zarobkowej w Polsce pokazuje, że przeciętny mężczyzna zarabiał w 2013 roku około 4,5 tysięcy złotych, podczas gdy średnie wynagrodzenie kobiet sięgało 3,6 tysięcy złotych. 

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy tempo zmian w zakresie wyrównywania płac kobiet i meżczyzn, o ile nie ulegnie gwałtownemu przyspiszeniu, wskazuje, że dysproporcje mogą utrzymywać się jeszcze przez co najmniej 70 lat

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie