Zmiany w PIT-11 za 2015 rok

PIT-11 posiada nowe pola dotyczące przychodów uzyskanych bądź poniesionych od 1 stycznia 2015 roku.  Wspomniane zmiany są rezultatem dyrektywy Rady 2011/16/UE z 2011 roku, która określiła zbieranie onformacji o przychodach osób, które nie są rezydentami.

Zmiany w PIT-11 za 2015 rok
Co zmieniło się w PITach za rok 2015?

Od stycznia 2016 roku płatnicy mają nowe obowiązki wobec PIT-11, które wynikają z wprowadzenia dodatkowych pól w formularzu oraz dostępnych różnych form wysyłki formularza.
 

Forma wysyłki PIT-11

Jedną ze zmian w związku ze składaniem deklaracji PIT-11 jest sposób jej dostarczenia do urzędu skarbowego.

Od 2016 płatnicy (pracodawcy):
 
  • zatrudniający więcej niż 5 podatników, mają obowiązek złożenia deklaracji w sposób elektroniczny - forma papierowa nie jest już dozwolona.
  • W przypadku płatników rozliczających nie więcej niż 5 podatników, istnieje możliwość wyboru formy dostarczenia deklaracji - aktualne pozostają dokumenty w formie pisemnej, dostępna jest również forma elektroniczna.
 

Status rezydencji podatnika​

Wypełniając PIT-11 za 2015 rok, należy pamiętajcie o tym, aby określić, jaki jest adres podatnika. W przypadku osób, które nie są polskimi rezydentami, trzeba podać informacje o adresie za granicą oraz odpowiednim numerze identyfikacji podatkowej. Okazuje się bowiem, że tak zwany status rezydencji był sporadycznie weryfikowany przez urząd skarbowy. W momencie, kiedy Polacy wydelegowani byli do pracy za granicą albo wyjeżdżali w podróż służbową, płatnik wpisywał polski adres i nie martwił się o zagraniczny.

Od 2016 roku konieczne będzie jednak zweryfikowanie i uzupełnienie zagranicznych danych podatnika a tym samym poznanie jego statusu rezydencji podatkowej.

Jeżeli podatnik nie posiada zagranicznego numeru, płatnik musi pamiętać o tym, aby określić numer dokumentu, który stwierdza tożsamość pracownika i wydany został w państwie naszej rezydencji.

 

W praktyce...

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają obcokrajowców mają obowiązek wypełnić dodatkowe pola w formularzu. Także firmy, które wysyłają pracowników za granicę będą musiały pamiętać o tym dodatkowym obowiązku.

Płatnik ma zatem obowiązek zweryfikowania wspomnianego statusu rezydencji oraz określenia, w którym kraju znajduje się centrum interesów podatnika. Poza tym powinniśmy określić długość pobytu w danym kraju. Nowości w PIT-11 mają także istotne znaczenie w momencie ustalania właściwego nam urzędu skarbowego.

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie