Zmiany w przepisach dotyczących umów terminowych

Na przełomie marca i kwietnia Sejm rozpocząć ma prace nad zmianami w przepisach dotyczących umów terminowych. 

Zmiany w przepisach dotyczących umów terminowych
Nowelizacja ustawy na korzyść pracownika?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że nie później niż pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku Sejm rozpocznie prace nad projektem poprawek i zmian w kodeksie pracy, szczególnie tych dotyczących umów zawieranych na czas określony. 

Resort chce ograniczenia umów terminowych przedkładanych pracownikom przez zatrudniających, którzy, wykorzystując lukę prawną, mogli praktycznie bez końca obchodzić konieczność zaproponowania pracownikowi kontraktu na czas nieokreślony. 

Obowiązujące przepisy zobowiązują co prawda do tego, by po podpisaniu dwóch umów terminowych trzecią zawrzeć już na czas nieokreślony, jednocześnie zaznaczają jednak, że taka konieczność nie zachodzi, gdy między podpisaniem drugiej i trzeciej umowy wystąpi miesięczna przerwa w zatrudnieniu, co pracodawcy skrupulatnie wykorzystywali. 

Zmiany w przepisach dotyczących umów terminowych mają uniemożliwić zatrudnienie pracownika na umowę na czas nieokreślony przez okres dłuższy niż 36 miesięcy, o ile zatrudnienie to dotyczyć będzie jednego pracodawcy. 

PODZIEL SIĘ

Powiązane artykuły na stronie