Poznaj Pożyczka gotówkowa Lendon

Pożyczka gotówkowa Lendon: Szczegóły


Pożyczka gotówkowa Lendon

Zaktualizowano 03 09 2019

Kwota

od 100 zł do 6000 zł

Okres spłaty

od 5 do 45 dni

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 3000 zł na okres do 45 dni

Zalety

 • 0 zł opłat przy pierwszej pożyczce
 • zniżki dla stałych klientów
 • kontrola statusu pożyczki w systemie
 • możliwość przedłużenia pożyczki o 10, 20 lub 30 dni

Przykład

 • 1000 PLN na 15 dni
 • koszt: 0 PLN
 • RRSO: 0%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1000 PLN

Warunki umowy i RRSO

Wniosek o pożyczkę może zostać złożony jedynie poprzez internetowy formularz po rejestracji na stronie internetowej pożyczkodawcy. 

W momencie składania wniosku o pożyczkę, pożyczkobiorca potwierdza podanie prawdziwych danych oraz upoważnia pożyczkodawcę do weryfikacji swojej zdolności kredytowej na podstawie publicznie dostępnych rejestrów, w celu sprawdzenia czy spełnia warunki, podane w umowie pożyczki.

Na całkowity koszt pożyczki składa się Opłata Administracyjna, zgodna z Tabelą Opłat przedstawioną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. RRSO dla każdej pożyczki podana wyliczana jest podczas wyboru potrzebnej kwoty i okresu spłaty i podawana jest do wiadomości pożyczkobiorcy.

Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo rezygnować lub zmieniać wysokość kosztów pożyczki. Dodatkowo, może oferować inne promocyjne warunki pożyczek.

Koszty związane z udzieleniem pożyczki, jej przedłużeniem oraz opóźnieniem w jej spłacie, są przedstawione w Tabeli Opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu pożyczki w dniu spłaty określonym w umowie lub w pierwszym dniu roboczym, jeśli przypada on na dzień ustawowo wolny od pracy. 

Dokonując spłaty na konto bankowe pożyczkodawcy, pożyczkobiorca zobowiązany jest do podania numeru PESEL w tytule przelewu.

W przypadku spłaty pożyczki przed ustalonym terminem, całkowity koszt zobowiązania zostaje obniżony o kwotę odpowiadającą ilości dni przedpłaty.

Pozaterminowa spłata

W przypadku spóźnienia ze spłatą należności, pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek karnych, naliczanych do kwoty pożyczki od dnia spłaty określonego w umowie do daty zaksięgowania należnej kwoty na rachunku pożyczkodawcy. Odsetki za nieterminową płatność pożyczki równają się czterokrotnej wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Strony ustalają, że kwoty, które pożyczkobiorca wpłaci na rachunek pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

1. opłaty za upomnienie drogą telefoniczną oraz drogą elektroniczną w formie SMS;

2. odsetki za nieterminową płatność pożyczki;

3. opłatę administracyjną;

4. kwotę do zwrotu.

Dodatkowo, pożyczkobiorca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez pożyczkodawcą związanych z telefonicznymi czy elektronicznymi upomnieniami, których wartości określone są w umowie.

Pożyczkodawca ma również prawo do podjęcia działań prowadzących do odzyskania niespłaconych pieniędzy, w tym przekazanie wierzytelności podmiotowi zewnętrznemu. Pożyczkodawca może także skierować sprawę na drogę sądową a poniedionymi kosztami zostanie obciążony pożyczkobiorca.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Lendon.pl Sp. z o.o.

Adres: ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa

Telefon: 22 100 64 44

Strona internetowa: http://lendon.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Vivus.pl
 • Wonga
 • LendON
 • HapiPożyczki
 • Ratka.pl
 • Extra Portfel