Poznaj Szybka pożyczka Via SMS

Szybka pożyczka Via SMS: Szczegóły


Szybka pożyczka Via SMS

Zaktualizowano 26 04 2019

Kwota

od 100 zł do 3000 zł

Okres spłaty

od 1 do 30 dni

Pierwsza pożyczka

BEZ OPŁAT do 1000 zł na okres do 30 dni

Zalety

 • pierwsza pożyczka 0%
 • do 1000 złotych przy pierwszej pożyczce
 • szybka weryfikacja danych  
 • bez poręczycieli

Przykład

 • 500 PLN na 30 dni
 • koszt: 0,01 PLN
 • RRSO: 0,04%
 • prowizja: 0 PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 1000 PLN

Warunki umowy | RRSO

Kwota Do Wypłaty, stanowiąca sumę przelewaną przez Pożyczkodawcę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, jest każdorazowo powiększana o Opłatę za Udzielenie Pożyczki (Kwota do Spłaty). Opłata za Udzielenie Pożyczki obliczana jest stosunkowo i zależy od kwoty Pożyczki oraz Okresu, na który zostaje udzielona. Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany o wysokości Opłaty za Udzielenie Pożyczki poprzez ustawienie i akceptację parametrów Pożyczki na stronie internetowej Pożyczkodawcy. Wszelkie informacje dotyczące Opłat za Udzielenie Pożyczki są przekazywane Pożyczkobiorcy w Formularzu informacyjnym.

Pozaterminowa spłata

Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prowadzenie w przedmiocie niniejszej Umowy czynności upominawczych i windykacyjnych za Nieterminową Spłatę, których kosztami zostanie obciążony. W dniu zawarcia Umowy koszty te wynoszą maksymalnie 60,00zł, na którą to kwotę składają się: 

a) opłaty za wysłanie upomnień SMS w 3, 7 i 27 dniu po Dniu Spłaty (3x5,00 zł) 

b) wysłanie upomnień drogą elektroniczną w 7, 14 i 23 dniu po Dniu Spłaty (3x5,00zł) 

c) wysłanie wezwania listem poleconym, dokonywane w 30 dniu po Dniu Spłaty (30,00 zł).

Pożyczkodawca może też podejmować przewidziane prawem czynności w celu prowadzenia działań upominawczo–windykacyjnych, w tym za pośrednictwem osób trzecich. Koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym są określone według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów.

Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, do dnia całkowitej spłaty Kwoty Pożyczki do Spłaty, Pożyczkobiorca będzie ponosił Opłatę za Nieterminową Spłatę, na którą składa się  kwota 0,5% Kwoty do Wypłaty za każdy dzień opóźnienia oraz koszty czynności windykacyjnych wymienione w Umowie. Jeżeli w okresie 60 kolejnych dni następujących po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, Pożyczkobiorca nie dokona spłaty wszystkich należnych kwot, Pożyczkodawca skieruje sprawę do sądu o ich zapłatę, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu, o których mowa w Umowie.

Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, przysługujących Pożyczkodawcy,na inny podmiot. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,01 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

VIA SMS PL Sp. z o.o.

Adres: Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Telefon/Faks: +48 22 291 53 55

Strona internetowa: https://www.viasms.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Vivus.pl
 • Wonga
 • LendON
 • HapiPożyczki
 • Ratka.pl
 • Extra Portfel