Poznaj Pożyczka gotówkowa Wonga

Pożyczka gotówkowa Wonga: Szczegóły


Pożyczka gotówkowa Wonga

Zaktualizowano 26 04 2019

Kwota

od 50 do 1500 zł

Okres spłaty

od 1 do 60 dni

Pierwsza pożyczka

symboliczna OPŁATA za pożyczkę do 1500 zł na do 60 dni

Zalety

 • od 50 do 1500 złotych pierwszej pożyczki za symboliczną opłatę
 • 60 dni na spłatę pożyczki
 • do 10000 złotych na raty przy kolejnych pożyczkach
 • szybki proces weryfikacji wniosku
 • możliwość podpisania umowy elektronicznie
 • brak ukrytych kosztów 

Przykład

 • 550 PLN na 60 dni
 • koszt: 10 PLN
 • RRSO: 328,03%
 • prowizja: 148,50 zł PLN
 • ubezpieczenie: NIE
 • kwota do spłaty: 698,50 PLN
 • Koszt 10 zł dotyczy tylko nowych klientów.

Reprezentatywny przykład

Pożyczka do 60 dni jest pożyczką krótkoterminową spłacaną jednorazowo. Koszt 10 zł dotyczy tylko nowych klientów. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 328,03 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 550 zł, całkowita kwota do zapłaty 698,50 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 148,50 zł (w tym: prowizja 148,50 zł, odsetki 0 zł), okres kredytowania 60 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 4 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Wysokość pożyczki oraz czas, na jaki jest udzielana, ustalane są indywidualnie w oparciu o ocenę zdolności kredytowej klienta. Wonga.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pozaterminowa spłata

Brak uiszczenia pożyczki w ustalonym terminie spłaty lub spłacenie jedynie jej części powoduje powstanie tzw. zadłużenia przeterminowanego, od którego naliczane będą odsetki karne w wysokości, jaka obowiązywała w trakcie okresu pożyczkowego. Odsetki od zadłużenia dodatkowego naliczane są od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia, zaczynając od pierwszego dnia zaległości, do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego włącznie. Pożyczkodawca otrzymuje powiadomienie o rozpoczęniu naliczania odetek karnych.

 

W związku z opóźnieniem spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do opłaty:

(a) wszelkich kosztów związanych z wysłaniem upomnień i czynności windykacyjnych;

(b) kosztów postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

 

Czynności upominawcze i windykacyjne polegają na:

(i) wysłaniu upomnienia drogą elektroniczną w formie SMS;

(ii) wysłaniu upomnienia drogą elektroniczną w formie e-mail;

(iii) telefonicznym upomnieniu i wezwaniu do zapłaty

(iv) monicie listownym (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty).

 

Pożyczkodawca podejmie powyższe czynności z częstotliwością zgodną z dobrymi obyczajami. Pożyczkobiorca zostanie obciążony zwrotem kosztów czynności upominawczych i windykacyjnych, których koszt określony jest w umowie. Pożyczkobiorca może zostać obciążony kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych wyłącznie w trzecim i trzydziestym pierwszym dniu po upływie Terminu spłaty.

 

Powstanie zadłużenia upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania danych Pożyczkobiorcy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.), zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz przy spełnieniu warunków określonych w tych przepisach.

Dane Pożyczkobiorcy mogą być przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innym podmiotom współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie dochodzenia należności wynikających z zawarcia Umowy.

Zaakceptowanie umowy

przelew w wysokości 0,10 zł z własnego rachunku

Dane podmiotu odpowiedzialnego

Wonga.pl sp. z o.o.

Adres: Al. Jerozolimskie 96, piętro XIII, 00-807 Warszawa

Telefon: +48 22 30 70 599

Strona internetowa: https://www.wonga.pl/

Niepoprawne dane?

Więcej

Szukasz więcej rozwiązań? Sprawdź również:


 • Vivus.pl
 • Wonga
 • LendON
 • HapiPożyczki
 • Ratka.pl
 • Extra Portfel