Partnerzy

Podając swoje dane, akceptujesz nasz Warunki Użytkowania oraz Politykę Prywatności, zgodnie z którymi możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym Partnerom, do których należą:

Grupa eBroker, której właścicielem jest Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie (01-141), przy ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy za numerem 0000588980; NIP: 527-27-51-88; REGON: 363096183

Wyrażam zgodę Rankomat Sp. z o. o. Sp. K. na:

1) Udostępnianie moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Rankomat Sp. z o.o. Sp. K. w celach związanych z przedstawieniem oferty produktów finansowych, w tym przedstawienia propozycji zawarcia umowy.

2) Przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Rankomat Sp. z o.o. Sp.K. w celu marketingu towarów i usług podmiotów współpracujących z Rankomat Sp. z o.o. Sp.K.

3) Przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Rankomat Sp. z o. o. Sp. K. oraz podmioty współpracujące z Rankomat Sp. z o. o. Sp. K. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób.

4) Przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu przez Rankomat Sp. z o.o. Sp. K. oraz podmioty współpracujące z Rankomat Sp. z o. o. Sp. K. w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących.


Confronter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie,00-640, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213


AJA Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice. Powyższe dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez AJA Media Sp. z o.o. (właściciel marki leadmax.pl) z siedzibą w Katowicach, KRS 0000576555 o kapitale zakładowym 20 000 zł.


FinansowySupermarket.pl sp. z o.o. ul. Przemyska 32B/9 80-180 Gdańsk. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309480. Kapitał zakładowy i wpłacony: 100.050 zł; NIP: 583-303-20-96.


LepszaOferta.pl SA, z siedzibą w Krakowie os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000410204 NIP: 6751470502, REGON: 122467692. Twoje dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego i w tym celu mogą być przekazywane innym administratorom danych, w szczególności firmom pożyczkowym oraz pośrednikom kredytowym.


LOANME SP. Z O.O., Budynek West Station Al. Jerozolimskie 142 B,02-305 Warszawa, KRS 0000544100, NIP 5272729611. Wyrażam zgodę na nawiązanie ze mną kontaktu telefonicznego przy użyciu podanego przeze mnie numeru telefonu przez Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o. lub jej partnerów biznesowych, w tym instytucje pożyczkowe, przez końcowe urządzenia telekomunikacyjne i automatyczne systemy wywołujące, dla celów marketingu bezpośredniego.


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 16 w celu przedstawiania mi informacji o ofercie Banku.


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez spółki Grupy Aviva* oraz na wzajemne udostępnianie przez nie tych danych w celu oferowania usług finansowych i dalszego przetwarzania przy wykonywaniu tych usług, oraz na połączenie moich danych w administrowanych zbiorach również z innymi pozyskanymi danymi. Powyższa zgoda obejmuje przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4b oraz Expander Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 69, a także kontakt telefoniczny.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
*Grupa Aviva tj. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i jednostki powiązane z nią w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne.


Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15 jako administrator danych informuje, iż dane zostaną wykorzystane do wyliczenia składki a konieczność ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1844) oraz innych ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową. Przysługuje Ci prawo dostępu do ich treści oraz poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Link4 TU S.A. z siedzibą w Warszawie informacji na temat ofert ubezpieczeniowych za pomocą automatów wywołujących przy wykorzystaniu podanego kontaktowego numeru telefonu.


Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38 d, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 1 292 577 630 PLN (opłacony w całości).


Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Euro Bank S.A. z siedzibą przy ul. św. Mikołaja 72 we Wrocławiu w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. 

Jeśli chcesz zostać naszym partnerem, wyślij zgłoszenie na [email protected]