Polityka prywatności

POJĘCIE PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakres
Z uwagi na fakt, że firma Adclick SA zajmuje się działalnością w sferze kampanii marketingowych za przyzwoleniem i, że jest świadoma zagrożenia i braku zaufania, które stwarza swoim użytkownikom Internet, istotnym i koniecznym jest świadczenie usług dla swoich użytkowników w sposób jak najbardziej poufny i bezpieczny, z zachowaniem prywatności komunikacji i danych osobowych użytkowników. W tym znaczeniu przedstawiamy następujące punkty naszej polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności określa sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, środki gwarancji i bezpieczeństwa, jak również sposób szanowania opcji wyrażonych przez posiadaczy.

2. Gromadzenie danych
Firma Adclick SA gromadzi dane osobowe, takie jak nazwiska, adresy zamieszkania, adresy e-mailowe, numery telefonów, adresy IP, dane demograficzne i na temat stylu życia, za pośrednictwem formularzy online, ankiet, promocji produktów i usług, interakcji. Do celów wymienionych powyżej, dane osobowe mogą być przechowywane zarówno w swej zidentyfikowanej formie, jak i w formie łącznej.
Ponadto, aby móc skutecznie dokonywać różnych transakcji handlowych, firma Adclick SA może zbierać dane osobowe zarówno od osób prywatnych, jak i od klientów, czy potencjalnych klientów, za pośrednictwem kwestionariuszy, wniosków o udzielenie informacji, lub poprzez zawarcie umowy, nabycie, dokonanie subskrypcji lub rejestracji danych produktów i usług. W tym darmowych prezentacji, ofert specjalnych lub udziałów w konkursach lub interakcjach. Zgromadzone dane są adekwatne, istotne i nie są wyolbrzymione w stosunku do zakresu, określownych celów i usług, jasności i słuszności firmy Adclick SA.

3. Reklamodawcy
Firma Adclick SA stale realizuje interakcje służące zbieraniu danych do swoich baz kampanii marketingowych za przyzwoleniem.
Niektóre z tych interacji są prowadzone przez firmy, którym są przekazywane dane użytkownika. Proces ten jest bardzo przejrzysty i czytelny. Użytkownik zawsze wyraża własną wolę na udostępnianie swoich danych osobowych reklamodawcy, za pośrednictwem strony utworzonej w tym celu i po zapoznaniu się z polityką prywatności reklamodawcy. Użytkownik w odpowiednim momencie procesu rejestracji może wybrać reklamodawcę któremu zgadza się udostępnić lub nie swoje dane.

4. Jak wykorzystywane są dane?>
Podana informacja może być wykorzystywana przez firmę Adclick SA, zarówno przez reklamodawców i klientów (co do których których użytkownik wyraził zgodę), w celu wysyłania informacji odnośnie produktów i usług, dostosowując komunikację do swoich potrzeb i zainteresowań. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane dla:
• Rozwoju i testowania produktów
• Prowadzenia badań i analiz rynku
• Komercjalizacji produktów i usług
• Wysyłania wiadomości reklamowych

5. Prawa dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu 
Użytkownik może korzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych osobowych. Korzystanie z tych praw może się odbyć za pomocą jakiegokolwiek środka, który użytkownik uzna za stosowny:
a) Poprzez linki anulowania usługi obecne we wszystkich typach komunikacji wysyłanej pocztą elektroniczną;
b) Poprzez e-mail: [email protected], z zastrzeżeniem usunięcia;
c) Pocztą: Adclick SA, Rua Alfredo Allen, n.º 455 e 461, Porto, Portugalia. Kontakt telefoniczny: 00351 300404471

6. Zgodność z prawem
Polityka firmy Adclick SA jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych (Lei de Proteção de Dados) dostępnej na stronie CNPD (Comissão Nacional da Protecção de Dados, z siedzibą przy Rua de S. Bento, nº 148, 3º, 1200-821 Lisboa, Portugalia) – www.cnpd.pt – i jego regulaminu.

7. Cookies
Na wszystkich stronach internetowych firmy Adclick SA, używane są cookies, które pozwalają na ulepszenie początku Państwa sesji. Cookie to mały plik tekstowy wysyłany do Państwa komputera w trakcie odwiedzania strony internetowej. Przy ponownym wejściu na stronę, cookie już ją rozpozna. Ponadto, na wszystkich stronach interakcji firmy Adclick SA, pobierany jest adres IP użytkownika / uczestnika, w celu wykrycia ewentualnych oszustw lub zachowań niezgodnych z prawem.

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych
Firma Adclick SA silnie inwestuje w utrzymanie bezpieczeństwa swoich stron internetowych i systemów, aby uniemożliwić dostęp do Państwa danych osobowych jakimkolwiek osobom, które nie są do tego upoważnione.
Niemniej jednak, Internet nie jest w 100% bezpiecznym środkiem komunikacji i dlatego firma Adclick Ltd nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakiejkolwiek informacji wysyłanej do nas za pośrednictwem sieci. Firma Adclick SA nie ponosi również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane przez użytkownika lub inne strony, jako rezultat utraty poufności takiej informacji.

9. Inne strony internetowe i ograniczenia odpowiedzialności Adclick SA 
Strony internetowe firmy Adclick SA mogą zawierać linki do innych stron, które są poza kontrolą firmy Adclick SA i nie są objęte niniejszą polityką prywatności. W przypadku, gdy użytkownik przejdzie na inne strony internetowe za pomocą takich linków, musi być świadomy, że strony te mogą ubiegać się o uzyskanie danych osobowych, zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może różnić się od niniejszej.
Należy również pamiętać, że witryny firmy Adclick SA mogą zawierać linki do witryn stworzonych i zarządzanych przez inne organizacje. W przypadku gdy witryny te nie są naszą własnością, nie możemy zagwarantować jakości, przydatności lub ich funkcjonalności, a nasze relacje ze wspomnianymi witrynami nie oznaczają poparcia ani sprzedawanych produktów i usług, ani żadnych informacji w nich obecnych. Zalecamy poświęcanie szczególnej uwagi i uwzględnianie faktu, że firma Adclick SA w żadnym wypadku nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez użytkownika lub osoby trzecie, w związku z używaniem treści, towarów lub usług dostępnych w którejkolwiek z tych witryn.

10. Przeniesienie aktywów
W toku normalnej działalności firmy Adclick SA mogą wystąpić zmiany udziałów oraz zmiany w zakresie zarzadzania firmą, spółek zależnych, stowarzyszonych czy innych obszarów działalności grupy. W każdej z wymienionych sytuacji, dane osobowe mogą zostać uznane za aktywa zbywalne, z zastrzeżeniem zgodności z wymogami i uprawnieniami prawnie wymaganymi do ich przekazania. To samo nastąpi w przypadku gdy firma Adclick SA, jej część, czy sektor działalności, inna spółka należąca do grupy, czy inna powiązana lub stowarzyszona firma, zostanie wykupiony/a, czyli sytuacje, w których dane osobowe stanowią część przenoszonych aktywów z zastrzeżeniem zgodności z wymogami i zezwoleniami niezbędnymi do dokonania ich przekazania.

11. Polityka anty-spamowa
Frima Adclick SA przywiązuje szczególną wagę do zjawiska spamowania.
Aby udowodnić nasze poświęcenie w tworzeniu środowiska internetowego wolnego od spamu, stosujemy politykę i procedury, które zapewniają integralność naszych systemów i wiadomości. Dlatego, jeśli którykolwiek z naszych subskrybentów lub uczestników naszej interacji zostanie zaangażowany w akt spamowania, natychmiastowo i niezwłocznie zamkniemy jego konto lub udział, zgodnie z na naszą polityką anty-spamową.
Firma Adclick SA oraz jej współpracownicy, stale dokonuje i dokonywała co niezbędne w ramach swej polityki i procedur w celu utrzymania statusu organizacji wolnej od spamu wewnątrz społeczności internetowej.
Jesteśmy przekonani, że organizacje takie jak nasza, w tym ASP, ISP i ESP, są odpowiedzialne za gwarancję, że jej klienci i użytkownicy korzystają z poczty elektronicznej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem.

Czym jest spamowanie?
Zjawisko spamowania to nie tylko wysyłanie wiadomości mailowych do osób nieznanych, ale może być również dokonywane poprzez umieszczenie wiadomości w grupach dyskusyjnych, na forach, w ogłoszeniach lub na czatach. Wyklucza zaś przypadek umieszczania zaproszenia do usługi / interakcji w komentarzu i / lub reklamie.

Polityka antyspamowa firmy Adclick SA 

Chociaż znaczna część działalności firmy Adclick SA to organizacja interakcji i w konsekwencji zachęcanie uczestników do ich rozpowszechniania pośród przyjaciół i znajomych, JESTEŚMY ABSOLUTNIE I JEDNOZNACZNIE PRZECIW JAKIEJKOWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB POŚREDNIEJ FORMIE DOKONYWANIA SPAMU. Dlatego zaleca się naszym członkom i uczestnikom wysyłanie e-maili tylko do osób, które znają, a NIGDY do osób nieznajomych.
Z tego powodu, użytkownik dokonujący spamu, zostanie natychmiastowo wyłączony z naszych interakcji i ostatecznie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Co zrobić, gdy myślą Pańswto, że mają doczynienia ze spamem, który w sposób bezpośredni lub pośredni pochodzi z naszych witryn?
Jeśli są Państwo uczestnikami lub członkami naszych witryn, został Państwu wysłany spam lub mają Państwo pytania dotyczące naszej polityki anty-spamowej, prosimy o kontakt z naszym działem Spam Abuse na następujący adres e-mailowy: [email protected], wskazując nam wszystkie niezbędne informacje. Niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania, jednym z nich jest natychmiastowe wykluczenie członka naszego serwisu.

12. Zmiany polityki prywatności
Firma Adclick SA zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub korekty niniejszej polityki prywatności w każdej chwili, w celu dostosowania się do ewentualnych zmian legislacyjnych i innych uwarunkowań.

13. Akceptacja niniejszej polityki prywatności
Wprowadzenie przez użytkownika danych w którejkolwiek z witryn należących do firmy Adclick SA jest rozumiane jako akceptacja warunków niniejszej polityki prywatności. Wypełnianie formularzy zakłada zgodę strony użytkownika na automatyczne przetwarzanie i wykorzystywanie danych, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej polityce prywatności.